Olumsuz düşünceleri zihinsel canavarlar halini almadan önce yok edin. TARIK ÖZCAN